Sverige turnerar!

Uppdraget

Samspel är ett statligt uppdrag som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Huvudman för Samspel […]

Idélåda

Är du med i ett turnésamarbete? Har du en idé om en samverkansmodell? Hör av dig till oss. Vi kommer överväga alla idéer och vill naturligtvis veta om redan existerande strukturer. Skriv!

Projekt

Koordinaterna för Samspel ska lägga grunden till en dialog mellan musiklivets olika delar för att formulera och utveckla tankegångar och projektmodeller som skapar det nya turnésverige. Under projektperioden ska flera pilotprojekt ha genomförts och utvärderats. Den […]

Karta

Första TrePlus-turné genomförs i oktober 2017 med Ol’Jansa, Göran Månsson & vänner. Turnén sträcker sig från Norrbotten och Jämtland via Västernorrland till Västmanland. Andra TrePlus-turnén rullar i oktober och november med Operabyrån och programmet Mystikens […]

Senaste nytt