TrePlus-turné

Den första turnéstruktur som kommer att testas är en modell som SAMSPEL har döpt till TrePlus-turné. Redan befintliga interregionala samarbeten tas tillvara och utökas med ytterligare minst en region. Samtal pågår om hur samverkan ska utvecklas. Resultatet ska vara en win-win situation för alla medverkande. Mindre arrangörer som fungerar helt på ideell basis kan få tillgång till ett bredare utbud, musikerna får fler spelningar och regionala producenter skapar ett meningsfullt sammanhang för musiksverige. Vi tar gärna emot dina synpunkter och idéer. Använd idélådan eller maila till info@samspelsverige.se