Turnéverktyget Samspel

•Gör så här för att komma igång och använda TURNéverktyget SAMSPEL:

1. Gå in på Emues/Samspels hemsida.
2. Skapa en användarprofil genom att klicka på sign up.
3. I fältet venue skriver du namnet på din organisation.
4. När du väl är godkänd kan du använda verktyget.

Fram till juni 2019, kommer Samspel och Emues att fortsätta utveckla turnéverktyget. Kom gärna med förslag till förbättringar så att vi tillsammans bygger en bra digital plattform för turnésamarbeten. Maila hit!

tutorials/instruktionsfilmer som vägleder dig hur du använder Turnéverktyget Samspel. För att se filmerna, klicka här!

Turnéverktyget utvecklas av Malmö-baserade EMUES.

– Genom Samspel har vi möjligheten att tillsammans med MAIS bygga ut Emues tjänsteerbjudande med ett kraftfullt turnéverktyg. Verktyget har itererats fram av användare. Vår ambition är att löpande fortsätta utvecklingen i tätt samarbete mellan användare, designers och utvecklare under hela projektet, säger Markus Wiklander, grundare och VD på Emues.

Turnéverktyget SAMSPEL är en webbaserat plattform, framtagen för att  hjälpa landets konsertarrangörer att samverka kring riksomfattande turnéer. Med verktyget kan arrangörerna enkelt själva planera, genomföra och följa upp turnéer utifrån gemensamma intressen och förutsättningar.