Turnéwebbverkytg

Som första leverans i ett trepunktsprogram ligger ett webbaserat turnéverktyg som ska hjälpa landets konsertarrangörer att samverka kring riksomfattande turnéer. Med verktyget kan arrangörerna enkelt själva planera, genomföra och följa upp turnéer utifrån gemensamma intressen och förutsättningar.

Turnéverktyget utvecklas av Malmö-baserade Emues, som har visionen att artister skall kunna bokas för konserter och turnéer varhelst de har en publik – utan geografiska hinder och utan ekonomiska risker.

– Genom Samspel har vi möjligheten att tillsammans med MAIS bygga ut Emues tjänsteerbjudande med ett kraftfullt turnéverktyg. Verktyget har itererats fram av användare. Vår ambition är att löpande fortsätta utvecklingen i tätt samarbete mellan användare, designers och utvecklare under hela projektet, säger Markus Wiklander, grundare och VD på Emues.

Gör såhär för att komma igång och använda verktyget:

1.Gå in på Emues hemsida.
2.Skapa en användarprofil genom att trycka på sign up.
3. I fältet venue skriver du namnet på din organisation.
3. Väl inloggad kan du be om att få tillgång till turnéwebbverktyget genom att skrolla ned på sidan och trycka på Emues Samspel.
4. När du väl är godkänd kan du använda verktyget.

Under hela Samspels tid, fram till juni 2019, kommer vi fortsätta utveckla turnéverktyget. Dina synpunkter är viktiga, så att vi kan få ett så bra verktyg som möjligt.