En operativ funktion för SAMSPEL

Samspels koordinatorer arbetar efter hypotesen att en ny operativ funktion ska tillsättas, med uppgift att samordna arbetet när verktyg och metod är på plats 2019. Den operativa funktionen bör utövas av oberoende genrerepresentativa experter som fångar upp och hanterar det fria musiklivets intressen, administrerar subventioner samt för en kontinuerlig dialog med hela sektorn så att långsiktighet, hållbarhet och ett balanserat artistutbud i de nationella turnéerna säkras.

Den operativa funktionen ska också arbeta med arrangörsutveckling: konstnärliga samtal, kompetenshöjning, publikarbete och nätverksbygge. Den kommer att fylla en viktig roll, som konsult och som katalysator.