Samspelverket

Samspels koordinatorer föreslår att en ny operativ funktion ska tillsättas, med uppgift att samordna den nationella turnéverksamheten. Den operativa funktionen bör utövas av genrerepresentativa experter som fångar upp och hanterar det fria musiklivets intressen, administrerar subventioner samt för en kontinuerlig dialog med hela sektorn så att långsiktighet, hållbarhet och ett balanserat artistutbud i de nationella turnéerna säkras. Den operativa funktionen ska också stimulera till arrangörsutveckling såsom konstnärliga samtal, kompetenshöjning, publikarbete och nätverksbygge.