En operativ funktion för SAMSPEL

Samspel förordar en ny operativ funktion som ska samordna arbetet när verktyg och metod är på plats 2019. Den operativa funktionen bör utövas av genrerepresentativa experter och ska fånga upp och hantera det fria musiklivets intressen samt föra en kontinuerlig dialog med hela sektorn för att garantera långsiktig hållbarhet och ett balanserat artistutbud på nationell nivå.