FasTour

Under våren 2018 lanserar Samspel sin andra pilotturnémodell ”FasTour”. I denna turnéform fokuserar vi på arrangörer som har kort framförhållning i sin programsättning. Den genomförs under våren/sommaren 2018 och riktar sig till genrerna pop & rock (Offentligt stödd, kulturpolitisk relevant populärmusik med konstnärlig höjd).

Hur går det till?

Du, arrangör, anmäler ditt intresse att bli huvudarrangör för en av turnéerna inom FasTour till fastour@samspelsverige.se. FasTour förutsätter minst 3 konserter i 3 regioner och max 6 konserter i 6 regioner.

Ett stimulansbidrag, som ökar proportionellt med antalet turnékonserter från och med den fjärde konserten utgår enligt följande modell: De tre första konserterna erhåller varje arrangör 5.000 kr var. Därefter ökar beloppet med 1000 kr för varje arrangör upp till maximalt 6 deltagande arrangörer i samarbetet. Subventionsbeloppet får disponeras för valfri del av produktionen och rekvireras från MAIS. De deltagande arrangörerna ska använda sig av turnéwebbverktyget. Läs mer om hur du skaffar en användarprofil här. Totalt fyra turnéförslag kommer att väljas ut med hänsyn till:

Konstnärlig kvalitet vid artistval

Motivering av artistval

Bokad turnéplan

Geografisk spridning i Sverige

Du anmäler dig som huvudarrangör för FasTour senast den 31 mars 2018 via e-post till fastour genom att presentera ditt val av artist, en kort motivering av artistvalet, samt en turnéplan. Den 1 april 2018 får de fyra utvalda huvudarrangörerna besked via e-post.