Idélåda

Är du med i ett turnésamarbete? Har du en idé om en samverkansmodell? Hör av dig till oss. Vi kommer överväga alla idéer och vill naturligtvis veta om redan existerande strukturer. Skriv!