Karta

Första TrePlus-turné genomförs i oktober 2017 med Ol’Jansa, Göran Månsson & vänner. Turnén sträcker sig från Norrbotten och Jämtland via Västernorrland till Västmanland.

Andra TrePlus-turnén rullar i oktober och november med Operabyrån och programmet Mystikens systrar. Turnén sträcker sig från Västernorrland till Gävleborg och Västmanland.