Pressmeddelande 2017-10-05

Lättare att arrangera musikturnéer i Sverige med nytt webbaserat verktyg

Sedan gamla Rikskonserter lades ned för sju år sedan har det varit svårt att samordna nationella turnéer i Sverige. Därför lanserar nu Samspel, ett uppdrag av Musikverket till Musikarrangörer I Samverkan, ett webbaserat turnéverktyg som första leverans i ett trepunktsprogram för framtida samordning av nationella turnéer.

Det flesta svenska musikarrangörer är ideella föreningar med små möjligheter att själva driva turnésamarbeten. Det gör det svårt att samordna turnéer och konsertproduktioner över regiongränserna.

På uppdrag av Musikverket har Musikarrangörer I Samverkan, MAIS, nu startat Samspel, som syftar till att skapa nya, hållbara modeller för framtida nationell turnésamordning och därigenom ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet.

Webbaserat turnéverktyg först ut

Som första leverans i ett trepunktsprogram ligger ett webbaserat turnéverktyg som ska hjälpa landets konsertarrangörer att samverka kring riksomfattande turnéer. Med verktyget kan arrangörerna enkelt själva planera, genomföra och följa upp turnéer utifrån gemensamma intressen och förutsättningar.

Turnéverktyget utvecklas av Malmö-baserade Emues, som har visionen att artister skall kunna bokas för konserter och turnéer varhelst de har en publik – utan geografiska hinder och utan ekonomiska risker.

– Genom Samspel har vi möjligheten att tillsammans med MAIS bygga ut Emues tjänsteerbjudande med ett kraftfullt turnéverktyg. Verktyget har itererats fram av användare. Vår ambition är att löpande fortsätta utvecklingen i tätt samarbete mellan användare, designers och utvecklare under hela projektet, säger Markus Wiklander, grundare och VD på Emues.

Hittills har ett antal musikarrangörer från olika delar av landet deltagit i flera workshops och gett sin feedback. Just nu testas verktyget av ytterligare arrangörer, i dialog med utvecklarna fram till den 7 oktober, då det går online – sedan kan de intresserade registrera sig och använda verktyget samt ge löpande feedback.

Eva Omagbemi och Peter Pontvik är Samspels koordinatorer:

– Samspel är en strategi för att främja det fria musiklivet och ge Sverige en vitaliserad musikscen. Det gör vi bland annat genom nya nationella turnémodeller och inte minst det helt nya turnéverktyget som vi tar fram tillsammans med Emues.

Målet med turnéverktyget är att skapa unika möjligheter till effektiv planering och marknadsföring av turnéer genom att tillhandahålla:

  • ett kraftfullt och tillgängligt onlineverktyg, oavsett om du jobbar i mobilen, din tablet eller på din
  • direkt kommunikation mellan arrangörer,
  • funktionalitet som uppmuntrar nya samarbeten mellan arrangörer i Sverige och ökad geografisk spridning av arrangemang

– Vi som arbetar på Emues har ambitionen att koppla samman och mobilisera människor genom enkla och kraftfulla IT-lösningar som möjliggör banbrytande förbättringar för arrangörer, artister, livemusikaktörer och musikälskare, avslutar Markus Wiklander.

Se livesändning från lanseringen av turnéverktyget kl. 13.00 den 7 oktober här: https://www.facebook.com/MusikarrangoreriSamverkan/

Samspels trepunktsprogram för hållbara nationella turnémodeller

  1. Den 7 oktober 2017 lanserar Samspel ett nytt, webbaserat turnéverktyg som ska hjälpa landets konsertarrangörer att samverka kring riksomfattande turnéer. Med verktyget kan arrangörerna enkelt själva planera, genomföra och följa upp turnéer utifrån gemensamma intressen och förutsättningar.
  2. Under 2017–2019 tar Samspel, i samråd med musiklivets olika aktörer som regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, professionella och ideella arrangörer samt musiker, musikskapare och producenter verksamma i det fria musiklivet, fram och provar flera nya turnémodeller för att långsiktigt utveckla möten mellan musik och publik.
  3. Dessutom förordar Samspel en ny operativ funktion som ska samordna arbetet när verktyg och metod är på plats 2019. Den operativa funktionen bör utövas av genrerepresentativa experter och ska fånga upp och strategiskt hantera det fria musiklivets intressen, samt föra en kontinuerlig dialog med hela sektorn för att garantera långsiktig hållbarhet och ett balanserat artistutbud på nationell nivå.

MER INFORMATION

Eva Omagbemi, koordinator Samspel
eva@mais.se 
+46 73-680 40 78

Peter Pontvik, koordinator Samspel
peter@mais.se
+46 70-755 20 85

Markus Wiklander, grundare och VD Emues,
markus@emues.com
+46 70-352 43 67

PM 171005