Pressmeddelande 20170919

Samspel fyller tomrummet efter Rikskonserter

Det har gått sju år sedan Rikskonserter lades ned. Fortfarande finns inget fullgott alternativ för att hantera samordning av nationella turnéer. Därför lanseras nu Samspel, ett uppdrag av Musikverket till Musikarrangörer I Samverkan (MAIS), som idag presenterar ett trepunktsprogram för nya nationella turnéstrukturer.

Det stora flertalet svenska musikarrangörer är ideella föreningar med små möjligheter att själva driva turnésamarbeten, vilket gör det svårt att samordna turnéer och konsertproduktioner över regiongränserna. I slutändan är det frilansmusiker och deras publik som drabbas hårdast. Länsmusiken gör ett bra arbete inom det egna länets gränser, men sedan Rikskonserter lades ned har landets musikarrangörer haft sämre möjligheter att erbjuda såväl svenska som utländska gästspel.

På uppdrag av Musikverket har Musikarrangörer I Samverkan, MAIS, nu startat Samspel, som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre utgångspunkter för en levande musikscen i hela landet. Samspel är följden av en förstudie om nationella turnéstrukturer för ideella musikarrangörer som MAIS tog fram 2014 med stöd av Musikverket.

Eva Omagbemi och Peter Pontvik är Samspels koordinatorer och säger om uppdraget:

– Samspel är en strategi för att främja det fria musiklivet nationellt och i förlängningen även internationellt. Samspel vill se en vitaliserad musikscen med potential att locka nya lyssnare, ge den befintliga publiken ett större utbud och göra en bred genrepalett mer tillgänglig för alla – oavsett om du bor i en småstad, på landsbygden eller i en storstadsregion.

– Samspel tar ett helhetsgrepp och skapar överblick och struktur för övergripande ansvar i tomrummet efter Rikskonserter. När Samspel väl avslutas hoppas vi att landets kulturpolitiker med kulturministern i spetsen står redo att ta över ansvaret och därigenom garanterar kontinuitet. Det påbörjade arbetet för nya turnéstrukturer och ökad mångfald på scen och i publiken får inte bara bli ett tomtebloss.

Samspels trepunktsprogram för hållbara nationella turnémodeller

  1. Den 7 oktober 2017 lanserar Samspel ett nytt, webbaserat turnéverktyg som ska hjälpa landets konsertarrangörer att samverka kring riksomfattande turnéer. Med verktyget kan arrangörerna enkelt själva planera, genomföra och följa upp turnéer utifrån gemensamma intressen och förutsättningar.
  2. Under 2017–2019 tar Samspel, i samråd med musiklivets olika aktörer som regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, professionella och ideella arrangörer samt musiker, musikskapare och producenter verksamma i det fria musiklivet, fram och provar flera nya turnémodeller för att långsiktigt utveckla möten mellan musik och publik.
  3. Dessutom förordar Samspel en ny operativ funktion som ska samordna arbetet när verktyg och metod är på plats 2019. Den operativa funktionen bör utövas av genrerepresentativa experter och ska fånga upp och strategiskt hantera det fria musiklivets intressen, samt föra en kontinuerlig dialog med hela sektorn för att garantera långsiktig hållbarhet och ett balanserat artistutbud på nationell nivå.

MER INFORMATION

Eva Omagbemi, koordinator Samspel
eva@mais.se 
+46 73-680 40 78

Peter Pontvik, koordinator Samspel
peter@mais.se
+46 70-755 20 85

PM170919