Projekt

Koordinaterna för Samspel ska lägga grunden till en dialog mellan musiklivets olika delar för att formulera och utveckla tankegångar och projektmodeller som skapar det nya turnésverige. Under projektperioden ska flera pilotprojekt ha genomförts och utvärderats. Den erfarenheten kommer ligga till grund för de förslag som framtas så att framtidens musikliv långsiktigt kan formera sig för att förstärka möten mellan musik och publik. De olika pilotprojekten kommer presenteras här, såväl som utvärdering av samverkansmodellen.